✨Започва Национален конкурс „Млад Благотворител“. В конкурса могат да участват ученици от 8. до 12. клас, които са готови да посветят време, умение и усилие, за да направят България по-добро място за живеене. За осма година Национален конкурс „МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ“ дава възможност на ученици да осъществят свои проекти с благотворителни дейности!

7 проекта ще бъдат победители  и ще получат финансиране:

📌1-во място 1500 лв.; 2-ро място 1200 лв.; 3-то място 1000 лв.;

📌4-то и 5-о и 6-о място по 800 лв.

Един проект от категория „Иновативно предприемачество с кауза“ ще получи 1200 лв. 15 проекта ще бъдат класирани на полуфинал.

🖋️Екипите на всички 15 проекта ще имат обучение „Управление, комуникация и финансова отчетност на проекти“ в три отделни модула събрани в един съботен ден, така ще доразвият проектите с помощта на ментори и експерти. Всеки от 15-е проекта ще се представи пред журито ни с кратко – до 3 минути видео, с което да докаже, че каузата е благородна и значима.

Темите: Каузите на проектите нека отговарят на една от трите зададени теми

1. Подкрепа за деца/ученици, лишени от родителски грижи или възрастни хора в нужда

2. Съхраняване на музикалното наследство на България

3. Екология /опазване и грижа за околната среда/

4. Иновативно предприемачество с кауза

Краен срок за кандидатстване: 14-и януари 2024 г. 

Времетраене на проектите: Планирайте дейностите по проектите от февруари до юни.

Как се кандидатства в конкурса? 

Прочетете всички условия и изисквания, публикувани в сайта на фондацията и изтеглете и попълнете формуляр с 12 въпроса и декларации >> https://blagotvoritel.org/nacionalen-konkurs-mlad-blagotvoritel-2024/

Източник: Фондация „Благотворител“