🚀 Присъединете се към Младежки международен център – Бургас за поредния двудневен семинар със стимулиращи лекции и обмен на идеи за развитие! Желаещите могат да вземат участие в индивидуална или множество лекции.

🌟 Семинар: „Умения на Бъдещето“, трето издание

📅 Дати: 24-25.11.2023г. (петък и събота)

📍Място: Експозиционен център Флора-Бургас;

🌐 Отворено за: Младежи на възраст 15-29г.

🔥 Лектори: вдъхновяващите професионалисти от TechCheffs:

24.11.

11:00🎙 Милена Георгиева: „Как да се справим с предубеденостите?“

🤔 Изследване на предубеденостите и техният ефект върху нас

12:00🎙 Александър Димитровски: „Емпатията в бизнес среда и модел за ръководна практика“ 👥 Ролята на емпатията във воденето на успешни маркетингови екипи

25.11.

11:00🎙 Мариян Иванов: „Етика на лидерството“ 🤝 Развитие на етични стандарти в бизнеса и обмен на опит

12:00🎙 Николай Ненов: „Как да вземаме ефективни решения?“ 🤯 Разглеждане на факторите, влияещи на вземането на решения

*Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.