📊 Национален младежки форум – National youth forum Bulgaria, съвместно с Община Бургас, стартират мащабно проучване за нагласите и мнението на младите хора от град Бургас.

🫵 Ако ти:

➡ си на възраст между 15 и 29 г.

➡ си гражданин на община Бургас

➡ желаеш повече възможности за младежите в твоя град,

тогава това е анкетата, от която зависи това. Чрез попълването ѝ даваш своето мнение и участваш активно в процеса по изграждане на местна стратегия за младежта.

👉 Изграждането на такава стратегия ще спомогне за:

➡ участие на младите хора в процесите на вземане на решения на местно ниво;

➡ повече възможност за развитие на младежите;

➡ развиване на по-голям набор от извънкласни дейности;

➡ по-голяма достъпност за реализация на проекти и инициативи на младите.

📝 Попълни анкетата тук: https://www.smartsurvey.co.uk/s/BurgasYouth/.

Средствата за проучването са осигурени по проект: „УНИЦЕФ България и Община Бургас – заедно в подкрепа на уязвими деца и младежи“, финансиран в рамките на Основното споразумение за сътрудничество между правителството на Република България, Детския фонд на ООН и Програмата за страната за периода 2023-2027 г.