На 23 и 24 ноември Министерството на младежта и спорта (ММС) организира онлайн обучения на представители на спортни и младежки организации, фондации, общини, училищни ръководства, неформални младежки групи и експерти за запознаване с възможностите за финансиране на проекти по програми на Европейския корпус за солидарност: ММС ще проведе онлайн обучения за възможностите за финансиране на проекти по европейски и национални програми (government.bg)

Обученията, които са напълно безплатни, имат за цел да осигурят информация за финансовия ресурс по линия на европейски и национални програми в областта на младежта и спорта. Лекциите ще бъдат публикувани на интернет страницата и YouTubе канала на ММС и на сайта на Националната информационна система за младежта.

В рамките на обученията експерти ще предоставят информация за програмите на Европейския корпус за солидарност (https://europeansolidaritycorps.bg/) и ще засегнат основни моменти от разработването и управлението на проектни предложения. Лекциите ще бъдат фокусирани основно върху програмата „Солидарност“, която насърчава инициативи на младите хора, чрез които те да въведат положителни промени в своята местна общност. Младежите трябва да идентифицират даден проблем, на който да се търси решение с включване на различни участници и изграждане на нови партньорства.