✅Младежки международен център – Бургас ви кани на Младежки форум „ЗА разнообразието, срещу дискриминацията”.

📌Кога: 15ти сряда от 11:30ч
📌Къде: Конгресен център (Морска гара)

📜Този форум е за различните…и тези, които ги уважават. Всеки от нас е уникален и неповторим, и всеки от нас заслужава да се отнасят към него/нея с уважение и разбиране! Заповядайте на този форум, за да се срещнете с организации, работещи за правата на човека, работещи с малки общности, субкултури и непривилегировани групи. Ще има дискусионен панел, работилници, възможност за изява на всеки, независимо от неговите/нейните пол, сексуална ориентация, цвят на лицето, етническа принадлежност, ръст, дрехи и тн.

Предстои организациите да бъдат обявени СКОРО.

Събитието е безплатно и е най-вече насочено към младежи на възраст 15-29г.
***Ще осигурим бележки на всички ученици, дошли по време на училище. Телефон за връзка: 0882 9829 37 Георги Атанасов

✨Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.