Успешно премина конкурсът за преводачи, организиран от общинската инициатива „Бургас харесва младите”. След подбор на подадените заявления бяха одобрени четирима кандидати, на които ще бъде отпусната еднократна стипенция за превод.

Задачата им ще бъде да превеждат на английски или украински език различни видове текст – новини, възможности за работа, за обучения, доброволчество и други – на сайта на младежката платформа: https://burgaslikesyouth.bg/.

Имената на одобрените са както следва:

  • Алиса Михайлова – украински език;
  • Григорий Кормилец – украински език;
  • Малена Петрова –  английски език;
  • Симона Велева –  английски език.

Стипендиите са осигурени по проект: „УНИЦЕФ България и Община Бургас – заедно в подкрепа на уязвими деца и младежи“, финансиран в рамките на Основното споразумение за сътрудничество между правителството на Република България, Детския фонд на ООН и Програмата за страната за периода 2023-2027 г.

Предстои да се свържем с одобрените кандидати. Благодарим на всички за участието!