Фондация „Работилница за граждански инициативи“ представя възможност на ученици в последните две години от образованието си да споделят своята визия за това как да направим ЕС по-добро място за живеене

Заедно със свои съученици създайте екип от до седем души и представете своята идея в кратък видеоклип до 13-ти декември 2023 г.! Помолете учител да ви помогне, включете се в конкурса и може да спечелите страхотна награда! Трите екипа победители ще спечелят учебно пътуване до Брюксел, сърцето на Европейския съюз, от 21 до 23 март 2024 г. 

До 20 декември 2023 г. видеоклиповете ще бъдат качени на уебстраницата на конкурса и ще започне период на публично гласуване. Вашият екип може да организира кампания за видеоклипа, като покани приятели, роднини и други хора да подкрепят вашата идея и да гласуват за нея. Подкрепата, получена чрез публичното гласуване, ще бъде един от факторите, които жури от експерти по ЕГИ ще вземе предвид.

Концепцията на конкурса е вдъхновена от идеията на Европейската гражданска инициатива — важен инструмент на демокрацията на участието в ЕС, който дава възможност на гражданите да участват активно в изготвянето на политиките на ЕС. Конкурсът се организира от отдел SG.A.1 „Политически приоритети и работна програма“ на Генералния секретариат на Европейската комисия.

Научете повече и кандидатствайте в уебсайта на Европейската гражданска инициатива.