До 30.10.2023 г. всички учители и училищни лидери от България имат възможност да кандидатстват за включване в Програма Life Worth Living, създадена и финансирана от Европейския съюз чрез програма „Еразъм+“. 

Програмата включва две национални обучения, онлайн срещи за подкрепа и финално обучение в Белгия. Съдържанието на програмата е вдъхновено от едноименен обучителен курс на Университета в Йейл

Изисквания към кандидатите

1. Да са действащи учители или членове на училищни лидерски екипи (директор, заместник-директори) на територията на страната към момента на попълване на формуляра за кандидатстване.

2. Да се припознават с идеята на програмата и имат интерес към изследване на поставените теми, свързани с личното чувство за смисъл, цел и призвание в живота.

3. Владеене на английски език.

4. Силна мотивация за участие и ангажираност в целия процес.

5. Декларирана възможност за включване във всички елементи на програмата.

Формуляр за кандидатстване: тук

Пълна информация: тук