🙌Wanted: Мечтател в отдел „Комуникации” на УНИЦЕФ

🌈Отличителни белези: да приема предизвикателствата с усмивка; да е готов да учи и да се развива, да бъде креативен и да има опит със създаване на съдържание и управление на социални мрежи; да търси удовлетворяваща работа с кауза.

☀Награда: опит в световноизвестна международна организация, която помага на най-уязвимите деца в България и по света.

Краен срок за кандидатстване 30 октомври 2023 г.

Вижте повече на линка >> https://shorturl.at/azL58