🎭Конкурс за присъждане на еднократна стипендия от Фондация „Васил Самарски“ на студенти от специалността „Актьорско майсторство“
1. Цел на конкурса:

 • финансово подпомагане на развитието на творческия потенциал на студенти от специалността „Актьорско майсторство“;
 • съдействие за развитието на новото поколение в театралното изкуство.

2. Задачи на конкурса:

 • да бъдат откроени и подкрепени талантливи млади актьори;
 • повишаване на нивото на професионалното майсторство на младите актьори;

3. Ред на провеждане на конкурса:

 • конкурсът се провежда онлайн;
 • в конкурса могат да участват студенти от специалността „Актьорско майсторство“ от всички български висши учебни училища;
 • допуска се участието само на студенти, завършили поне една учебна година във висш институт по изкуствата със специалност „Актьорско майсторство“ в бакалавърска програма със среден успех не по-нисък от 5,50;
 • участието е индивидуално;
 • представянето на конкурса става чрез малки театрални форми, като един кандидат участва с два различни материала от своя репертоар през годината;
 • в конкурса се допуска участие само с видеоклипове, заснети с всички достъпни средства, без използване на видео монтаж и без заснемане на крупни планове;
 • максимална продължителност на видео клиповете – не повече от 15 минути;
 • конкурсът се провежда в един тур със заключително събитие по връчване на премията.

3. Присъждането на стипендията ще бъде определено от жури въз основа на следните критерии:

 • добро съчетаване на традиционните и съвременни тенденции, и способи в актьорското майсторство;
 • хармоничност на актьорското присъствие на сцената;
 • гъвкавост и добро познаване на собствения интелектуален, емоционален и сетивен потенциал;
 • знания, самочувствие и опит, необходими за изграждане на сценично присъствие на образа;
 • творческа оригиналност, нестандартност;
 • артистичност;
 • култура на сценичната реч.

4. Финансирането на конкурса се осъществява от фондация „Васил Самарски“. Връчването на стипендията в размер на 2 000 лева се насрочва за 4 ноември 2023 г.
5. Съставът на журито ежегодно се определя със заповед на Председателя на УС на фондацията и се оповестява на 25 октомври.
6. Заявки на участие се подават на e-mail на Фондация „Васил Самарски“, съгласно установената форма, която е публикувана на първа страница на сайта на фондацията, до 25 октомври. Видеоклиповете се изпращат на същия електронен адрес: fondsamarski@gmail.com.

ВАЖНО! Формулярът за участие ще откриете на началната страница на сайта под презентацията на фондацията: https://vasilsamarski.bg/page-24.html