Български институт за правни инициативи (БИПИ) е партньор за България по проекта
„Централна Европа – изграждане на устойчивост на гражданското общество“, който се
осъществява от German Marshall Fund с подрепата на Американската агенция за
международно развитие.

БИПИ организира безплатни обучения за повишаване на капацитета на
неправителствени организации, журналисти и местната общественост на тема:

 1. Наблюдение на назначенията на ръководители на органи на изпълнителната власт. По време на обучението ще бъде представена методологията на Българския институт
  за правни инициативи за наблюдение на назначенията на ръководителите на агенции от
  изпълнителната власт на местно ниво. Целта е да овластим местни общественици и активни
  граждани като ги запознаем с начините да търсят и намират информация за лице, заемащо
  публична позиция в областта, както и как тя да се систематизира и обработва. Участниците
  ще придобият умения за гражданско наблюдение върху самите процедури за избор, тяхната
  формална част, потенциален конфликт на интереси и идентифициране на форми на
  патронизиране. Ще бъдат представени анализите на БИПИ във връзка с назначенията на
  местните подразделения на държавни структури (като РЗИ, РИОСВ, ОДМВРИ, НОИ, НАП и
  др.).
 2. Сигнализирането за нередности и защитата на сигнализиращите лица – практически аспекти. Обучението е посветено на новите права за гражданите и юридическите лица, които произтичат от приетия тази година Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (в сила от 4 май 2023 година). Съгласно неговите разпоредби за първи път в българското законодателство се създава фигурата на сигнализиращите лица, които оповестяват информация за нарушение, станало им известно в качеството им на работник, служител или държавен служител, като едновременно с това им предоставят и широк набор от права и легални процедури за тяхната защита. Законът също така задължава и почти всички работодатели в страната, частни и публични, в това число и всички медицински заведения, да създадат вътрешни канали за подаване на сигнали, гарантиращи съответно ниво на защита и конфиденциалност.

Събитието ще се проведе на 24-25 ноемаври в Бургас.

Необходима е предварителна регистрация >> file:///C:/Users/Dell/Downloads/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81.pdf