📣Екипът на „Бургас харесва младите” обявява конкурс за стипендии. Търсят се общо четирима преводачи – двама, владеещи добре английски език, и двама – украински. Задачата им ще бъде да превеждат различни видове текст – новини, възможности за работа, за обучения, доброволчество и други – на сайта на младежката платформа: https://burgaslikesyouth.bg/.

Заетостта е за период от 2 месеца, считано от 1 ноември т.г. Стипендиите се отпускат еднократно.

Ако ти:

📌си над 16 години;
📌владееш добре английски или украински език;
📌можеш да оперираш добре със свободното си време, така че да отделяш по 2 часа на ден,

кандидатствай смело, като ни изпратиш CV и серификат за придобито ниво на съответния език на следния имейл: hello@burgaslikesyouth.bg. Очаквай от нас да ти върнем текст, с който да проверим преводаческите ти умения.

⌛Крайният срок за подаване на документите е 20 октомври т.г.

Стипендиите са осигурени по проект: „УНИЦЕФ България и Община Бургас – заедно в подкрепа на уязвими деца и младежи“, финансиран в рамките на Основното споразумение за сътрудничество между правителството на Република България, Детския фонд на ООН и Програмата за страната за периода 2023-2027 г.

✌️„Бургас харесва младите” е младежка платформа за обмен на информация и знания, реализиране на иновативни инициативи и създаване на младежка общност. Платформата цели да насърчи сътрудничеството между младите бургазлии и Общината, да стимулира реалното им участие в процеса на вземане на решения и реализацията на съвместни проекти.