Кандидатстването за петия випуск на програма „Училища за пример” на фондация „Заедно в час” вече е отворено на сайта https://zaednovchas.bg/model-schools/.  Програмата за професионално развитие на цели училищни екипи е единствена по рода си в България. В рамките на две години тя подкрепя училищата устойчиво да подобряват управленските и преподавателските си практики и да допринасят за успеха на всички ученици в училището. 

За новия випуск „Училища за пример” ще бъдат избрани 40 училища от цялата страна, а крайният срок за кандидатстване е 5 декември.

До тази дата директорите на училищата трябва да попълнят формуляр, където да споделят повече за своята мотивация да станат част от програмата, която безплатно обучава училищните екипи. След това следват процес на подбор и събеседване с представители на училищата преди финалния избор на участниците в програмата. 

Програма „Училища за пример“ е цялостно квалификационно преживяване, което включва разнообразни елементи – съвременни обучения, инвидивуална подкрепа, прилагане наученото в практиката и споделяне и учене в общност. Всички тези елементи се надграждат, допълват и развиват непрекъснато и през опита на всеки нов випуск училища.

Кой може да стане част от програмата

В програма „Училища за пример” могат да кандидатстват всички общински и държавни училища в страната, без значение от населеното място, броя учители и профила на училището и предизвикателствата, с които се сблъскват. Ключово условие за участие е училищните екипи да са мотивирани и да търсят училищна промяна, която поставя учениците в центъра на обучителния процес.

Участието в програмата е безплатно за училищните екипи. Всички обучения са регистрирани в Министерство на образованието и учителите получават съответния брой кредити.

Научете повече >> https://zaednovchas.bg/model-schools/?utm_source=General+Contacts&utm_campaign=05e22d5e1e-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_15_10_12_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c9260a8d83-05e22d5e1e-372270685&mc_cid=05e22d5e1e&mc_eid=f41f251fba

Снимка: Заедно в час