Българската телеграфна агенция (БТА) в партньорство с Европейския парламент организира обучение за млади журналисти от националните и регионалните медии в България по теми на европейските институции с фокус Европарламента. 

Обучителната програма ще запознае младите журналисти с функционирането на институциите на Общността, европейските политики и тяхното прилагане в държавите-членки въз основа на ценностите на Съюза. 

БТА организира първото обучение през април 2023 година за десет журналисти.

Второто обучение е планирано да се проведе на 6, 7 и 8 ноември 2023 година в БТА, София. Лектори отново ще бъдат водещи експерти по европейски въпроси и опитни действащи журналисти: проф. Ингрид Шикова, доц. Иван Начев, доц. Георги Лозанов, доц. Ралица Ковачева, д-р Първан Симеонов, Николай Желязков и Ива Тончева. В обучението ще се включат и български евродепутати, както и представители на Бюрото на Европейския парламент в България.

Обучението е в два модула: национален и европейски.

  1. В националния модул ще бъдат представени общи знания за европейските институции чрез презентации, лекции и дискусии, предвидена е и конкретна медийна работа по теми от законодателните приоритети на Европейския парламент. 
  2. Европейският модул предвижда обучение през февруари в Европейския парламент в Брюксел за двама от 10-те участници, определени на базата на резултатите от представянето им в националното обучение.

Завършилите обучението ще получат сертификат от Бюрото на Европейския парламент в София.

За кого са обученията?

Обученията са за млади журналисти, които работят в национални и регионални медии в България и имат желание да се запознаят с инструментите, които ще им позволят да развият умения да разказват за Европа на достъпен език и да доближат европейската тема до гражданите.

Допускат се журналисти, работещи на свободна практика. 

Обучението е отворено и за други специалисти в сферата на медиите, когато това е надлежно обосновано и в интерес на Европейския парламент: като създатели на съдържание за социалните медии, мениджъри в сферата на мултимедиите, автори на телевизионно съдържание и специалисти в сферата на данните.

Изискванията, на които кандидатите трябва да отговарят, са:

  • Завършено висше образование или професионално обучение
  • Не повече от 3 години стаж след завършване на образованието
  • В момента на кандидатстването да работят за национални или местни медии в България
  • Работно владеене на английски език

Срокът за подаването на документите е 20 октомври 2023 година.

За повече информация >> https://www.bta.bg/bg/eu_institutions/announcements?fbclid=IwAR3z1j-xvW2Z9a5qdoJZIcJLSPM7rc3NH6RbVLGzJM4GKOVpqnY3CoMW9kk.