📚Предстои седмото издание на Националния поетичен конкурс „Непознати улици“, който носи името на най-популярната песен на Мери Бойс Бенд. Той се провежда до 30 октомври, а в него могат да участват ученици от цялата страна от VII до XII клас. Сред журито е самата Мери, а ѝ помагат Милена Андонова – директор на Английската гимназия в Бургас – и Румяна Емануилиду – журналист и издател.

✨Всеки участник следва да изпрати на електронна поща: contest@pmgbs.com, информация за себе си /три имена, град, клас, училище и/или школа/клуб с ръководител/, постижения в областта на поезията /ако има такива/ или друга творческа област, лично написани от него три стихотворения на свободна тема, като на първо място постави предпочитаното.

✨Класирането ще се извърши от комисия в състав: Мария Мутафчиева, която е главен организатор на конкурса, Румяна Емануилиду – журналист и издател, Милена Андонова – директор на ППМГ „Акад. Никола Обрешков”.

✨Крайният срок за регистриране и публикуване на стиховете е 30 октомври 2023 г.

🔗Пълната информация за конкурса, регламента и информация за резултатите от класирането може да намерите на сайта на гимназията: https://pmgbs.com/?p=15276.