📷Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, Регионално управление на образованието – Бургас, Община Бургас, Басейнова дирекция – Черноморски район и Център за подкрепа на личностното разивитие – Бургас организират Национален конкурс за фотография „Морето не е за една ваканция”’23.

Конкурсът е част от програмата на Община Бургас и Центъра за подкрепа на личностното развитие – Бургас за отбелязване на Международния ден на Черно море- 31 октомври.

📌Раздел „Фотография”:

Конкурсът в раздел „Фотография” има за цел да привлече вниманието на учениците към проблема със замърсяването на крайбрежната зона, причинено от човешката дейност и да провокира активно екологично поведение за намаляване на отпадъците по плажната ивица и в морето.

Снимките трябва да са свързани със замърсяване на крайбрежната зона и морето, примери за активно екологично поведение или морски пейзаж.

📌Условия за участие:

В конкурса могат да участват индивидуално любители фотографи в две възрастови групи:

– Първа възрастова група – ученици от V до VII клас;

– Втора възрастова група – ученици от VIII до ХII клас

За участие се приемат САМО РАЗПЕЧАТАНИ във фотостудио на фотохартия или център за дигитални услуги черно-бели и цветни фотографии с формат / А4/ . Фотоколажи не се приемат. Снимките да са с минимална редакция с фотообработващ софтуер – да не са силно ретуширани и да не съдържат надписи, графики, рамки или дати. Всеки участник може да изпрати само 1/една/ творба. Серия от 3 снимки се счита за една творба/ триптих/.

Всяка фотография трябва да бъде придружена със следната информация: трите имена на автора, клас , училище/ клуб, име на ръководителя, телефон за връзка, адрес, на който да се изпрати наградата, ако бъде присъдена такава.

Фотографиите да са придружени от заявление за участие в конкурс / изтегля се от сайта на ЦПЛР-Бургас: www.odk-burgas.com – Административни услуги/, да се представят или изпратят до 13 октомври 2023 г. на адрес:

За конкурса „Морето не е за една ваканция”
Център за подкрепа на личностното развитие
ул. „Райна Княгиня” 11
гр. Бургас – 8000

Не се журират творби, изпратени на електронната поща на ЦПЛР-Бургас.

Резултати:

Обявяване на резултатите – 20.10.2023 г. на сайта на ЦПЛР – Бургас: https://www.odk-burgas.com/Организаторите ще уведомят по подходящ начин наградените автори. Церемонията за връчване на наградите ще се състои на 26 октомври 2023 г. от 16.30 часа в Културен център „Морско казино”. Всички творби, които участват в конкурса „Морето не е за една ваканция” остават във фонда на ЦПЛР-Бургас и не се връщат на техните автори.

За допълнителна информация>> тел: 056/ 84-45-49.