🎨🖌️СНЦ ЗОНТА КЛУБ БУРГАС– член на Zonta International, обявява конкурс за стипендии под наслов „Подкрепа на млади таланти” за учебната 2023/2024 г. С цел да бъдат подпомогнати в развитието си младите и изявени таланти в областта на изкуството, хуманитарните, точните науки и спорта.

Размер на стипендията: 1200 /хиляда и двеста/ лв. годишно.

Стипендията се изплаща ежемесечно, считано от месец ноември 2023 г. до месец юли 2024 г., включително. Част от средствата могат да бъдат под формата на такси за семинари, курсове и други обучения. В конкурса могат да участват ученици от 6 клас до 11 клас, включително, обучаващи се на територията на област Бургас, които имат:

✅Участия и класирания от I-во до III-то място в конкурси, олимпиади, спортни или творчески прояви на международно ниво и I-во място на национално ниво, за последните две учебни години 2021/22 г. и 2022/2023 г.;

✅Среден успех от обучението за последната учебна година – минимум мн. добър 5,00;

✅Средномесечен доход на член от семейството/домакинството за последните 12 месеца – до 1000 лв.

Необходими документи:

1️⃣Удостоверение/грамота/диплом и други за класиране от I-во до III-то място в конкурси, олимпиади, спортни или творчески прояви на международно ниво и I-во място на национално ниво;

2️⃣ Ученически бележник за последната учебна година (копие);

3️⃣ Попълнени и подписани:

– формуляр за лични данни;

– формуляр за постижения и

– декларация от родителите/настойниците.

🔗Необходими формуляри могат да се изтеглят от: https://dox.abv.bg/download?id=ee7aaa2c0e

⏳Документи се подават в периода до 08.11.2023 г., включително,по ел. поща – попълнените и подписани формуляри и декларация, както и всички други документи, се сканират и се изпращат на адрес: zontaburgas2003@gmail.com. След изтичане на крайния срок документи няма да бъдат приемани. Резултати ще бъдат обявени на 24.11.2023 г.