💌✍️Читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985“ – Бургас обявява конкурс за написване на писмо, но такова истинско, на ръка изписано. Може да се научите или да си припомните как се пише писмо. Всеки има човек на когото се възхищава, по думите и действията и иска да стане като него.

Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници от IV група на детска градина, училища, читалища, ЦПЛР, школи, клубове и др.

Разкажи своята история, за човека с главно „Ч“.

❓Въпросите, които можете да си зададете, преди да започнете да пишете своя кратък разказ в писмо, са:

– Кой е моят герой?

– Защо точно на него или нея съм се спрял?

– С какво ме е впечатлил – конкретна случка която съм видял, за която съм прочел, в която и аз съм участвал?

– С какво ме е вдъхновил и за какво?

Изисквания:

– Писмото да е адресирано към реална личност;

– Да е написано на ръка, а за по-малките участници, които не могат да пишат, от родител;

– Съдържанието на творбата да отговаря на поставената тема, и да не участва в други конкурси;

– Писмото да е подписано. На отделен лист да са написани имената на участника, възраст, населено място, учебно заведение/градина, клас/група, телефон и имейл;

– Участието е индивидуално и всеки може да се включи само с едно писмо;

– Писма, които не отговарят на посочените изисквания, както и такива с лош правопис, няма да бъдат допуснати до участие;

– С изпращането на творбата участникът декларира, че дава съгласието си тя да бъде публикувана и/или използвана в събитията на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985“.

– Творбите не се връщат.

Крайният срок е 24.11.2023 г.

Вашите писма може да изпращате на адрес: 8011 Бургас, к-с „Меден рудник“, бл. 25 (партер), Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985“.

Класирането на творбите ще бъде в следните възрастови групи:

✅Първа възрастова група – от детска градина до 4 клас

✅Втора възрастова група – от 5 до 7 клас

✅Трета възрастова група – от 8 до 12 клас

Всички участници в конкурса ще получат грамота за участие на електронната си поща, а отличените и предметна награда. Отличените автори ще бъдат и лично известени по телефон/имейл. Резултатите ще се обявят на 06.12.2023 г. – Денят на град Бургас на сайта – www.chitalishte-km.org – и на фейсбук страницата на читалището – https://www.facebook.com/chitalishteKiriliMetodii.

Споделете за човека – родител, роднина, приятел, съсед, учител, непознат, на когото искате да кажете нещо важно, да изразите възхищение от него или от негова постъпка и поведение, на когото бихте искали да подражавате и… напишете писмо.

Отличените писма ще бъдат публикувани на страницата на читалището във фейсбук.

Личните данни на участниците в Литературния конкурс ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.