Във връзка с приключването на проекта за изграждане на анаеробна инсталация за преработка на разделно събрани биоразградими отпадъци, на 5 октомври, от 16:00 часа, ще се проведе „Улична викторина“ на пред Културен дом НХК в Бургас.

Викторината съдържа въпроси, насочени към правилата за разделно събиране на отпадъците, формирани в бита, за цвета на съответните контейнери, за ползите от разделното събиране и влиянието върху климатичните промени, за възприемането на отпадъците като ресурс, към моделите на отговорно потребление. Ще бъдат раздавани малки награди.

Подобни събития ще се проведат и в Поморие и Несебър на 06 октомври.

Проект №BG16M1OP002-2.004-0002 за изграждане на анаеробната инсталация се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“, подкрепен от ЕФРР.

Неговата основна цел е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране чрез анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци в регион Бургас.