🔭Този петък, 29 септември, ще се състои 23-та Европейска нощ на учените в Бургас. Тя ще премине под мотото „Уменията и науката на бъдещето – предизвикателството на поколенията“.

✨Организатор на събитието в Бургас отново е Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ като част от консорциума от образователни и изследователски организации по проекта К-ТРИО /Knowledge gained in Training, Research and Innovation brings more Opportunities/, координиран от Софийския университет. Проектът се финансира от Програма Хоризонт Европа. Негова основна цел е повишаване на обществената осведоменост относно значимостта на научните изследвания и дейността на учените.

Програма:

📌17:00 – 17:15 Официално откриване на Европейската нощ на учените в Бургас

Център за съвременно изкуство и библиотека

Учените предизвикват младите:

📌17:15 – 17:35 Компютърни системи и технологии

„Cyber security – Предизвикателства и някои решения“

Проф. д-р Станислав Симеонов

„Nvidia DLSS 3:Разкриване на една от най новите игрови технологии управлявани от АI на Nvdia“

Гл. ас. Борис Бозвелиев

📌17:40 – 18:00 Екология

„Полимерите като заплаха за водните еко системи“

доц. д-р Александър Димитров

„Място и значение на микроорганизмите в природата и тяхната полза за човека“

проф. д-р Валентин Ненов / доц. Х. Йеменджиев

Младите предизвикват учените:

📌18:00 – 19:00

„Роботика“

ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

„Информатика на бъдещето“

Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации

✅Проектът “Изследователи в триъгълника на знанието” (K-TRIO) се стреми основно да приближи учените и тяхната работа до широката общественост и по този начин да се увеличи осведомеността на хората за научните дейности и постижения, както и ефектът им върху ежедневния живот. Това от своя страна трябва да привлече и мотивира повече млади таланти към стремеж за научна кариера.

✅В дългосрочен план се цели насърчаване на интереса на младите към т. нар. STEM & Art (или добавянето на изкуство към СТЕМ образованието) за подхранване на нова култура на творчество, научно любопитство, иновативен дух и отговорност към опазването на околната среда, както и повишаване на обществената готовност за ангажиране в гражданската наука, отворената наука и отворените иновации.

✅С това биха се подобрили възможностите на изследователите да взаимодействат с деца и студенти и да се включват в дейности на гражданската наука заедно с тях. Ще се повиши репутацията и популярността на изследователските екипи и организации и техният принос за икономическото и регионално развитие. Така обществеността ще бъде далеч по-наясно с това какво се случва с образованието, научните изследвания и иновациите като основни двигатели на знанието, с огромно въздействие върху ежедневието и работата на гражданите и върху устойчивото бъдеще. Ще се повиши и общественото разбиране за политиките и програмите на Европейския съюз, със специален акцент върху бъдещето на европейското научноизследователско пространство, устойчивото възстановяване, зелената и цифровата трансформация.