🖋️Литературен клуб „Многоточие“ и Издателска къща „Многоточие“ обявяват Трети международен поетичен конкурс „Защо пиша това писмо?“

📜Тема на конкурса: „Писмо и малко падащи звезди“. Темата е с препратка към стихотворението „Писмо“ от София Милева, спечелило Голямата награда за 2022 г. Доброто се подарява на другите, а то е във всеки един от нас. То е чувство, усещане, смисъл.

Внимание! Не използвайте темата за заглавие на вашите стихотворения!

📌Регламент:

1. Поезия в обем до 1 страница, формат А4. Текстовете да бъдат написани на български език. Приема се всякаква тематика, с изключение на политическа.
2. Допускат се до две произведения на автор. Без възрастови ограничения.
3. Творбите не трябва да са публикувани в никакъв вид или печелили награди в други конкурси. Неспазилите регламента, ще бъдат дисквалифицирани. Целта ни е да пробудим ново вдъхновение чрез темата.
4. Срок за изпращане на стихотворенията – от 20.09.2023 г. до 08.12.2023 г. (има се предвид датата на пощенското клеймо). Участниците от чужбина, не чакайте последния момент.
5. Начин на участие: Изпращайте произведенията си на хартиен носител до редакцията на издателството на адрес: София, 1330, ул. „Добротич“, бл. 36, ап. 10, получател: Ивелина Цветкова (за конкурса). Не пропускайте да уточните, че писмото е изпратено за конкурса.
Връзка за въпроси относно конкурса – имейл: klub_mnogotochie@abv.bg.

🏆Голямата награда – издаване на книга от Издателска къща „Многоточие“ – стихосбирка, сборник, роман или друго, както и статуетка и почетна грамота.

🔗Научете повече за конкурса >> https://www.facebook.com/izdatelstvo.mnogotochie.