📣 За създаване на ефективен закон, отговарящ на нуждите на доброволците и организациите, които организират доброволческа дейност, е нужно широко обществено обсъждане и отчитане на мненията на представители на всички заинтересовани страни. В тази връзка бе създадена анкета, която всеки желаещ може да попълни:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeInuAkL8ckRQcMsHz7ELl-negR5LMpOn6nagVQiLJQQglRlg/viewform

📌Настоящата анкета се провежда от граждански организации, членове на работната група към Министерство на младежта и спорта, за създаване на Законопроект за доброволчеството – Български център за нестопанско право-БЦНП , Български дарителски форум , Национален младежки форум – National youth forum Bulgaria , TimeHeroes и Български Червен кръст (Bulgarian Red Cross).

🔔Резултатите от анкетата ще бъдат представени пред останалите членове на работната група и ще допринесат при последващо обсъждане на конкретни текстове на Законопроекта.