Екипът на Университета в Женева (UNIGE) търси партньори в рамките на регионални клъстери, разполагащи с живи лаборатории, дигитални иновационни центрове, пилотни обекти, оборудвани с IoT сензори, изпълняващи проекти за интелигентни градове и села. Целта е подаване на проектни предложения по програма Хоризонт Европа: HORIZON-CL3-2023-CS-01-01 (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2023-cs-01-01).

Проектът има за цел да предостави решение за киберсигурност за екосистемата, поддържаща интернет на нещата (IoT), с особен акцент върху интелигентните системи за сигурност и управлението на критични инфраструктури. Предвижда се непрекъснато наблюдение и киберзащита на мрежово ниво като набор от инструменти за устойчивост.

При интерес за присъединяване към проекта, можете да се свържете за допълнителна информация и бъдещо сътрудничество. Процентът на финансиране за тази покана варира от 70 до 100% в зависимост от вида на организацията, като иновационно действие.

За контакти: e-mail: anastasija.collen@unige.ch