📢 Присъединете се към Reach for Change Bulgaria в събитието FoWoSE: „Насърчаване на социалното предприемачество сред жените в Европа”! 🌟

📅 Кога: 28 септември от 9:30 до 12 ч.

📍Къде: Korner Coworking Space на ул. „Кн. Борис“ № 86, София

🎟️ Регистрирайте се за участие тук: https://forms.gle/y47wMVcAeCPaRvLd7

Какво е FoWoSE?

Проект FoWoSE – Fostering Women’s Social Entrepreneurship (Насърчаване на социалното предприемачество сред жените), проект на европейски консорциум, който има за цел да засили интегрирането на принципа за равенство между половете както на структурно, така и на програмно ниво в рамките на структурите за подкрепа на предприемаческата екосистема. Твърдо вярваме, че като овластяваме жените-предприемачи, можем да създадем приобщаваща среда, която да благоприятства общото развитие и успех.

Какво да очаквате?

🌟 Вдъхновяващи моменти на обмен на опит и знание

🌟 Инструменти и помощни материали, създадени в помощ на интегрирането на принципа на равнопоставеност на половете в организациите.

🌟 Дискусия на кръгла маса

Към какъв тип организации и експерти е насочено събитието?

✔ Структури за подкрепа, които се интересуват от подобряване на своите практики.

✔ Организации, които желаят да допринесат за положителна промяна.

✔ Жени в социалното предприемачество, които се стремят да овластят себе си и другите.

✔ Частни и публични заинтересовани страни, които се интересуват от темата за интеграция на принципа на равнопоставеност между половете и желаят да приложат ефективни стратегии в програмите си.

Елате и се срещнете с нас! 👇👇

🤝 Заедно можем да се справим с въпроса за интегрирането на равенството между половете в предприемачеството и да подпомогнем структурата в пътя ѝ към по-приобщаваща среда. #FoWoSEChallenge

# fowosechallenge

Повече тук: http://bit.ly/48ovk2Y