🖋️Срокът за кандидатстване по Програма COST (European Cooperation in Science and Technology) e до 25 октомври 2023 г. в 12.00 (на обяд) CEST. Следващата дата се очаква през есента на 2024 г.

📜Участниците са поканени да представят предложения за действие по COST, допринасящи за напредъка и развитието на научните, технологични, икономически, културни или обществени знания и развитие на Европа. Насърчават се мулти- и интердисциплинарни предложения.

🎥Видеото от инфо деня е тук https://www.youtube.com/watch?v=eRSHns24sHo&t=218sУчастниците, които планират да подадат предложение за COST действие, ще трябва да се позоват на насоките на SESA и на Обявата за открита покана, налична на страницата Документи и насоки.

🔗https://www.cost.eu/funding/documents-guidelines/