🐦Разтревожени приятели природата ни обсипаха с телефонни обаждания за навлизащи в защитената местност багери и други машини, съобщиха от природазащитен център „Пода”. Този път място за тревога няма – това са машини, дошли да направят „Пода“ по-добро място за птиците.

📜Проектът е на РИОСВ-Бургас с финансиране от Европейския съюз и още при планирането беше прието нашето предложение да се възстановят водоемите в най-северната част на защитената местност, която сега е практически безполезна за птиците. Там ще се създадат плитки водни басейни на площ от около 3,5 ха (35 дка), които чрез регулирано вкарване на морска вода да станат свръхсолени, по подобие на тези в Атанасовското езеро. Това е само част от дейностите – другото наше предложение беше да се укрепи почти разрушената от морето дига, ограждаща един от големите басейни в защитената местност. Ще се разчистят и няколко канала, където със шлюзове и саваци не само ще може да се регулират водните нива, но и ще бъде препятствано навлизането на отпадъци от морето в басейните.

📌Още от получаването на защитената местност „Пода“ за стопанисване през 1989 г., БДЗП работи в тясно сътрудничество с РИОСВ-Бургас, с община Бургас и другите институции в района. Щастливи сме, че това сътрудничество днес е издигнато на още по-високо ниво и в резултат защитената местност ще възвърне едни от най-ценните си местообитания. Дори сега, когато вечер машините спрат да работят, първите птици пристигат и заемат новите водни басейни, в тях се вижда и риба, така че явно надеждите ни не са напразни.

📌На 20 септември 2023 г. в Природозащитния център „Пода“ бе направено официалното откриване на дейностите по проекта.

📌За повече информация: Природозащитен център на БДЗП „Пода”; моб. 0878 252 722; ел. поща: poda@bspb.org.