💻Българската стопанска камара (БСК), в сътрудничество с Contipso Learning, създаде електронна платформа за обучение в областта на дигиталните умения. Дейността е реализирана в рамките на проект „Готови за дигитална трансформация“, осъществяван от БСК, в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

📌В електронната платформа са достъпни 36 курса, разделени в две категории  – Специфични дигитални умения и Секторни базови умения в 16 икономически сектора.

🔗Курсовете в електронната платформа са напълно безплатни и свободно достъпни, след регистрация на https://bia.contipso.com.

📌Всеки курс в платформата отнема между 40 и 180 минути. Още в самото начало потребителите имат възможността да се запознаят с цялото съдържание и изискванията към тях. Всеки курс завършва с финален тест, чието успешно преминаване носи удостоверение за завършено обучение в съответната дигитална област.

🔗Потребителите имат възможност да изберат от 20 курса, с които да подобрят специфичните си дигитални умения.

🔗Повече информация ще намерите на страницата на Българска стопанска камара.