👨‍🎓👩‍🎓При голям интерес протича кампанията за магистърски програми в Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“, съобщиха от висшето учебно заведение. И тази година там се предлагат разнообразни възможности в различни направления.

⏰Срокът за кандидатстване се удължава до 21.09.2023 г. включително. Класирането на приетите студенти ще бъде обявено на 25.09.2023 г. след 16.00 часа. Записването на новоприетите студенти в ОКС „Магистър“ ще бъде от 26.09. до 29.09.2023 г. включително.

Запознайте се с всички атрактивни специалности:

✔️Анализ и контрол на храните – тесен и широк профил                           

✔️Балнео, Спа и Уелнес мениджмънт – тесен и широк профил                           

✔️БЕИ – Иновации в обучението по история в средното училище – тесен и широк профил

✔️БФ – Езикът и литературата – културологични проекции                    

✔️Екология и екологичен мениджмънт – тесен и широк профил                         

✔️Екология и опазване на околната среда – тесен и широк профил                   

✔️Електроника – тесен и широк профил                         

✔️Електротехника – широк профил                      

✔️Здравен мениджмънт – тесени широк профил                     

✔️Здравен туризъм – тесен и широк профил                            

✔️Изкуствен интелект и виртуална реалност                        

✔️ИМ – Технологии и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура – широк профил                     

✔️ ИМ – Управление на операциите, процедурите и митническото обслужване при търговия с акцизни стоки                          

✔️ИМ – Управление на органични индустриални производства – тесен и широк профил     

✔️Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и информационни технологии          

✔️Информатика и ИТ в химията и химичното образование – тесен и широк профил      

✔️История и философия – Иновативни подходи в обучението по философия в средното училище – тесен и широк профил                       

✔️Кинезитерапия – тесен профил                          

✔️Компютърни системи и технологии – широк профил                            

✔️Маркетинг – Корпоративен маркетинг – тесени широк профил                     

✔️Маркетинг – Маркетинг мениджмънт – тесен и широк профил                     

✔️Медицинска химия – тесен и широк профил                                   

✔️Медицински представител – 3 семестъра                            

✔️Медицински представител – 4 семестъра                            

✔️Органични химични технологии – 3 семестъра                    

✔️Органични химични технологии – 4 семестъра                    

✔️ ПНУП – Алтернативни педагогически технологии в ДГ и НУ                         

✔️ПНУП – Интегрирано обучение на деца със СОП маг                             

✔️ ПНУП – Информационни технологии в обучението 1-4 клас                           

✔️ПНУП – Съвременни аспекти на образованието в ДГ и НУ                             

✔️ПНУП след ОКС „Проф. бакалавър“ от ПН1.2 Педагогика                            

✔️Предучилищна и начална училищна педагогика                    

✔️Софтуерни технологии                             

✔️Софтуерно инженерство – Софтуерни технологии                      

✔️Социална педагогика – Интегрирано обучение на деца със СОП                     

✔️Социална педагогика – Социално-педагогическо консултиране                       

✔️СУ – Администрация и управление в публичния сектор – 2 семестъра  

✔️СУ – Администрация и управление в публичния сектор – широк профил         

✔️СУ – Управление и развитие на човешките ресурси – тесени широк  профил      

✔️СУ – Управление на международния бизнес – тесени широк профил    

✔️СУ – Финансов мениджмънт на предприятието – тесени широк профил

✔️Техника и технологии в транспорта – 2 семестъра                      

✔️Техника и технологии в транспорта – 4 семестъра                      

✔️Технология на водата – тесени широк профил                              

✔️Технология на материалите и материалознание – тесени широк профил

✔️Технология на неорганичните вещества – тесен и широк профил                    

✔️Технология на нефта и газа – 2 семестъра                           

✔️Технология на нефта и газа – 3 семестъра                           

✔️Технология на нефта и газа – 4 семестъра                           

✔️Технология на силикатите – тесен и широк профил                      

✔️Туризъм – Международен туризъм                    

✔️Туризъм – Мениджмънт на туристическа дестинация                          

✔️Туризъм – Управление на туризма – след ОКС Бакалавър                       

✔️Туризъм – Управление на туризма – след ОКС Проф. бакалавър                      

✔️Химични технологии и психология на кризисните ситуации – тесени широк профил     

✔️Химично инженерство – тесен и широк профил                            

✔️Химия на бъдещето                         

✔️Храни, хранене, диететика– тесени широк профил  

🔗Повече информация за всяка една специалност може да откриете в линка по-долу:               https://btu.bg/index.php/bg/obucenie-m-bg/studenti-m-bg/mag-obuch-bg/spec-mag-obuch-bg

***

Открийте още възможности за кандидатстване -> https://burgaslikesyouth.bg/opportunities/.