Digital Education Hackathon (DigiEduHack) има за цел да насърчи иновациите, сътрудничеството и творчество, както и да доведе до положителни промени в дигиталното образование. Той предоставя решения на съществуващи и бъдещи предизвикателства в тази област.

Без значение дали сте гений в програмирането или нямате технически умения, опитен педагог сте или сте напълно начинаещ, ако се увличате по цифровото образование, това е за вас.

DigiEduHack е инициатива на Плана за действие в областта на цифровото образование (2021-2027) на Европейската комисия.

Научете повече за DigiEduHack, а също така как да се включите -> https://www.digieduhack.com/?fbclid=IwAR02QU6jBMFxyqetD40eHiFeEwLu2IfVHh-IeMsAg8Kzom3o-PaVx_8hi5E.

Снимка: https://digieduhack.com/