📃 Министерство на младежта и спорта обявява процедура за набиране на проектни предложения за 2023 година по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 а от Закона за хазарта (2023 – 2025).

📌 Могат да кандидатстват:

1. юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

3. общини с население до 10 000 души;

4. училища, функциониращи в общини с население до 15 000 души.

🔗 Поканата -> http://mpes.government.bg/Documents/Programs/2023/02/NPMID%20_2023_2025.pdf

***

🔗 Открий още възможности за кандидатстване -> https://burgaslikesyouth.bg/opportunities/.