🚀 PROTEUS е проект по програма CERV на Европейския съюз, който цели да подсили устойчивостта на гражданските организации и да подкрепи демократичното участие чрез обучения и финансова помощ.

📜 Ако сте нова, наскоро стартирала гражданска организация или сте малка организация, която се стреми да развива своя капацитет и потенциал. Ако работите по теми и въпроси, свързани с гражданското участие. Вярвате в отстояването на европейските ценност и основни права и че това е работа на организации като Вашата. Ако с дейността си се стремите да допринесете към засилването на гражданското общество в България, то програмата за развитие на капацитет в рамките на PROTEUS е точно за Вас.

📌 За кого е програмата за развитие на капацитет в рамките на PROTEUS?

Търсят се до 25 представители на граждански организации от цялата страна, които:

 • желаят да продължат своето организационно развитие и надградят капацитета си;
 • работят в малки населени места и/или населени места, отдалечени от градските центрове; населени места в райони с изоставащо социално и икономическо развитие (допустими са организации със седалище в голям град, но чиято дейност активно обхваща по-малките и отдалечени населени места);
 • работят по обществени, политически, социални или културни теми, засягащи гражданското участие;
 • познават проблемите на общността, с която активно работят;
 • вярват в значимостта и силата на гражданско образование и гражданско участие, както и ценностите и основните права на Европейския съюз;
 • искат да развият компетенции и умения, които ще им помогнат да реализират граждански каузи, с които да допринесат към подобряване на гражданската среда и участие в своята общност;
 • или пък искат да развият компетенции и умения, които ще са от полза за развитие на гражданската организация, която представляват;
 • имат готовност и мотивация да отделят три уикенда в рамките няколко месеца, за да завършат нашето обучение.

Програмата е отворена за представители на граждански организации (физически лица, които не работят за такава организация, не могат да кандидатстват). Приемат се кандидатури от един представител на организация.

📌 Какво предлага програмата?

Програмата за развитие на капацитета на граждански организации в рамките на проекта PROTEUS предлага:

 • поредица от обучения*, разработени така, че да развият уменията и компетенциите Ви с цел надграждане на капацитета на организацията. Това включва теми като фондонабиране и проектна работа, финансов мениджмънт, комуникационни умения и други. Програмата е разделена на 3 обучения, които включват две в рамките на 2 уикенда (петък до неделя) през ноември** 2023 г. (10.11-12.11 и 24.11-26.11). Третото събитие ще бъде през пролетта на 2024 г. 
 • менторство и продължаваща подкрепа от екипа на фондация „Софийска платформа“, обучители и други експерти.
 • възможност за кандидатстване за микрофинансиране за реализирането на местен проект по тема, свързана с гражданското участие. Стойността е между 500 и 2500 евро. Тази възможност ще бъде отворена само за участници в обучението, като те ще преминат през процедура за кандидатстване и одобрение на техните проектни предложения. Микрофинансирането представлява възможност за прилагане на наученото по време на обучението, както и възможност участниците в обучението да реализират своя инициатива. Кандидатстването за микрофинансиране ще протече по отделна процедура, която ще бъде обявена и комуникирана отделно.
 • мрежа от съмишленици от цялата страна.

*Всички разходи за транспорт, настаняване и храна по време на обучителните сесии се поемат от фондация „Софийска платформа“.

📌 Как да кандидатствате?

Изпратете на proteus@sofiaplatform.org:

 • Актуален профил на Вашата организация: в свободен формат, представяне на организацията нейната мисия и цели, завършени и актуални проекти и екип;
 • CV на кандидатстващия представител на организацията и мотивационно писмо;
 • Потвърждение в свободен формат, че можете да присъствате на всички обучения (вж. информация за датите по-долу).

Крайният срок за кандидатстване е 21 септември 2023 г. включително.
Фондация „Софийска платформа“ ще проведе виртуална информационна среща на 14 септември2023 г. от 11:00ч, на която ще представим програмата и отговорим на въпроси. Повече информация за срещата можете да намерите тук.

***

🔗 Открий още обучения, в които да се включиш -> https://burgaslikesyouth.bg/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/.