📣 Освен с богатото разнообразие на птици защитена местност „Пода” вече може да се „похвали“ и със световнозастрашен вид риба!

✅ На 3 септември 2023 г. посетителят в Природозащитния център „Пода“ Мачей Онак от Краков, Полша, наблюдава и фотографира нов вид риба за фауната на защитената местност – морска котка (Dasyatis pastinaca). Видът е застрашен в световен мащаб, включен е като „Уязвим“ в списъка на застрашените животни на Международния съюз за защита на природата (IUCN).

ℹ️Морската котка е дънна риба, но в определени периоди от годината излиза и в плитките части на морето. Такъв е случаят и с установения индивид. Обикновено достига до около 45 см на дължина. На опашката си има шип, който при убождане отделя отровен секрет, причиняващ силни болки, сърцебиене, мускулни спазми. Яйцеживородна риба, ражда до 9 оформени малки. Рядък вид и по българското Черноморско крайбрежие.

***

🔗 За още любопитни бургаски новини -> https://burgaslikesyouth.bg/news/.