Тази година от 19 до 27 август грижата за природата и птиците обедини близо 100 доброволци

🌅 Природозащитната бригада „Атанасовско езеро“ обедини за 34-ти път близо 100 доброволци от 19 до 27 август в грижата им за природата и птиците, съобщават от Българското дружество за защита на птиците.

🐦„Тази година с помощта на участниците в бригадата успяхме да ремонтираме две плаващи платформи в окислителните езера на Лукойл Нефтохим. Платформите са създадени от БДЗП през 2021 г. и се превърнаха в значимо място за почивка и нощувка на къдроглави пеликани в България. Очакванията са, че в близкото бъдеще пеликаните ще загнездят там”, посочват от БДЗП.  

✅Бригадирите извършиха също така и поддържащи ремонтни дейности и на двата насипни острова в Атанасовско езеро. Островите са създадени с помощта на доброволци в рамките на бригадите и са едно от най-важните места за почивка и нощувка на къдроглави пеликани в България. Те приютяват до 150 индивида на вечер. През гнездовия период островите поддържат и големи числености гнездящи рибарки и саблеклюни.

✅Участниците в бригадата имаха възможност да се включат и в дейности, свързани с поддържане на добри екологични условия за птиците в Защитена местност „Пода“, като косене на тръстика.

✅Всички участници преминаха през два вида обучения за разпознаване на птици – наблюдение на миграцията на реещи се птици от стационарна точка и наблюдение на водолюбивите птици. От точката за наблюдение на птици бяха преброени над 100 000 бели щъркела, както и много други видове реещи се птици.

✅Доброволците имаха възможност да участват и в редовния мониторинг на опасната електроразпределителна мрежа в района на Бургас. Това е важна дейност, на чийто база се избират приоритетни за обезопасяване опасни участъци от електроразпределителна мрежа, в които загиват много птици. По време на лагера бяха направени обходи на опасни линии и бяха установени над 250 жертви.

💌 „Благодарим на всички участници, доброволци, експерти и приятели за тяхната помощ, за посветеността, дисциплината и духа на сътрудничество и подкрепа, който създадоха и поддържаха през целия период на бригадата! Вашето участие ни вдъхновява да продължаваме и вече да мечтаем за следващия август, когато ще се срещнем отново”, заявиха от БДЗП.  

Природозащитната бригада „Атанасовско езеро“ 2023 , както и дейностите по опазване на къдроглавия пеликан, се осъществяват в рамките на проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма Life на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.

Снимка: Димитър Градинаров

***

🔗 За още полезни новини -> https://burgaslikesyouth.bg/news/