🚀 Майсторският клас „Иновации и промяна” на The Business Institute изгражда систематична рамка за генериране и управление на бизнес иновации, въвеждане, и управление на промени. Създава пресечна точа между индивидуалната и организационна перспектива с фокус върху синергията помежду им.

 „Живеем в турбулентни времена, такава е и бизнес средата. Иновациите все повече са необходимoст, не просто  „тренди” стратегия. И за компаниите, и за техните екипи адаптация и гъвкавост са ключови предпоставки за успех. В същото време активацията и управлението на иновационни дейности често е предизвикателство”, посочва екипът.

За кого е подходящ майсторският клас:
„Иновации и промяна” ще добави стойност за:
📌 За лидери с нагласа към новости и позитивни промени;
📌 За експерти и мениджъри с формална роля в бизнес иновациите;
📌 За всеки, които има мотивация и амбиции да иновира.

Научи повече -> http://www.thebusinessinstitute.eu/bg/innovation-and-change-master-class/?fbclid=IwAR1mID95w07nNpz_R5n8W1Qn9PwBHUmTn5_6jB-jC8TgV5fVkS7pm6xKnVs

За още възможности -> https://burgaslikesyouth.bg/opportunities/