УНИЦЕФ България търси консултант, който да извърши анализ на политиките, процедурите и практиките в страната на оценка и определяне на най-добрия интерес на детето по отношение на децата бежанци и търсещи закрила.

Основната цел на консултантската услуга е да анализира правната и политическата рамка, процедурите и практиките за оценка и определяне на най-добрия интерес на децата, търсещи закрила, и децата бежанци в България и да подпомогне разработването на насоки за подобряване на оценката и определянето на най-добрия им интерес.

Предвижда се задачата да бъде изпълнена в периода 24 август – 30 ноември 2023 г.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Автобиография на английски език;

2. Кратко предложение за методология на английски език, в което се описват методите, прилагани в изследването с цел постигане на заложените цели на задачата в рамките на зададената времева рамка;

3. Предложение за дневен хонорар в български лева.

Заинтересованите кандидати могат да изпращат своите кандидатури на следния електронен адрес: bgrecruitment@unicef.org до 22 август 2023 г., като посочат, че кандидатстват за Консултант за извършване на анализ и препоръки за засилване на оценката и определянето на най-добрия интерес на децата бежанци.