Фондация „Либенау“ от федерална провинция Баден-Вюртемберг, Германия, е доставчик на различни видове социални услуги, насочени към възрастни хора, деца и хора с увреждания, за които набира и обучава специалисти с различен профил. Фондацията е дългогодишен партньор на Федерацията на социалните сдружения в България. 

За млади хора от България (18-30 г.) се предлага възможност да се запознаят отблизо с организацията и дейността ѝ по време на 12-месечен доброволчески проект. Финансиран е по програма Европейски корпус за солидарност.

Старт на доброволческия проект – 01.11.2023 г.

Приключване на доброволческия проект – 31.10.2024 г.

Финансови параметри – програмата осигурява пътни разходи (до 320 евро), настаняване и изхранване от приемащата организация, средства за местен транспорт, както и джобни пари за лични нужди в размер на 180 евро на месец.  

Изисквания за кандидатстване – мотивация и готовност за ангажираност в социалната сфера, познания по немски език са предимство.

Описание на дейностите, които ще извършват доброволците:

  • Подкрепа на хора с увреждания в организацията на свободното им време и включването в различни социални и културни мероприятия по интереси;
  • Участие в пряката грижа за хора с увреждания в тяхното ежедневие – в поддържането на хигиена (напр. миене на зъби), профилактични дейности (напр. нанасяне на мехлем върху стъпалата и подобни) и други дейности, осъществявани от персонала, за които понякога е необходима помощ;
  • Подпомагане на битовите дейности в отделните услуги – съдействие при приготвяне на храна, поддържане на хигиена и ред заедно със служителите и с настанените потребители (чието участие винаги се насърчава, за да не губят самостоятелност);
  • Разгръщане на собствени идеи за „проект“, свързан с работата с хората с увреждания – свобода при избора на тема и насоченост, възможност за развитие на полезни умения и на сътрудничество с други доброволци, с потребители и със служители на социалните услуги. 

Проектът е изключително подходящ за млади хора, които обмислят професионално развитие в социалната сфера. 

Подготовката на участниците ще бъде организирана и подкрепена в следните сфери:

  • Въвеждане в организацията, основни дейности, целеви групи, форми на работа; принципи на доброволчеството, изисквания на финансиращата програма;
  • Езикова подготовка – индивидуализиран курс по немски език;
  • (при необходимост) придружаване по време на първите две седмици от доброволческия проект за ориентация;
  • Текуща подкрепа по време на доброволчеството – редовни онлайн срещи;
  • Подкрепа след завръщане. 

За контакти и допълнителна информация: 

Диляна Гюрова, 0889-15-23-80 / dilyana.gyurova@stiftung-liebenau.bg

Партньорът на ФССБ „Либенау България“ ЕООД има „Знак за качество“, присъден е от Център за развитие на човешките ресурси, и може да бъде изпращаща организация за българските доброволци.

***

Намерете още доброволчески инициативи – https://burgaslikesyouth.bg/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/.