Канидидатстването вече е само онлайн. Срокът за подаване на документи е 11 октомври.

Фондация BCause обявява прием на кандидати за стипендиантската програма „Готови за успех“ за учебната 2023-2024 година. Програмата подкрепя отлични ученици и студенти в държавни учебни заведения, изгубили единия или двамата си родители, или израснали в специализирана институция.

Учениците трябва да имат успех от предходната учебна година не по-нисък от Отличен 5,50, а студентите – не по-нисък от Мн.добър 5,00.

За стипендия могат да кандидатстват учениците, които ще бъдат 11 или 12 клас през учебната 2023-2024 година. Ученическата стипендия е 1500 лв. (10 месеца по 150 лв.).

Приоритет на програмата продължават да са студентите, обучаващи се в медицински специалности – медицина, дентална медицина, рехабилитация и медицински сестри. Бъдещите лекари и сестри имат най-големи ограничения да работят паралелно с ученето си и най-дълго време се обучават и специализират с ниско възнаграждение.

Запазват се специалните стипендии. За тях могат да кандидатстват студенти от всички специалности, които са в особено затруднение, ограничения и трудности да завършат обучението си. Със специалните стипендии ще подпомогнем младежи, загубили и двамата си родители или отраснали в социални институции,  или имат физически увреждания.

Размерът на стипендиите за студенти e 3000 лева годишно 
(10 месеца по 300 лв.).

Студентите могат да кандидатстват за повече от един вид стипендия, но ще им бъде присъдена само една годишна стипендия.

През учебната 2023-2024 година ще продължим да подкрепяме тримата медици, които получават стипендия „Д-р Марио Шкодров“. Размерът на стипендията е 4500 лева. За предстоящата учебна година няма да се приемат нови кандидатури за тази стипендия, е решението на учредителите.

От тази учебна година канидатстването става само онлайн. Документи на хартия по пощата не се приемат.

Кандидастването е на две стъпки:

Стъпка 1:  
Онлайн формуляр.

Стъпка 2: Изпращане на изискваните документи като прикачени файлове на office@bcause.bg

Запознайте се с условията за кандидатстване, където са описани всички документи.

Резултати от класирането на кандидатите очаквайте не по-късно от 31 октомври 2023 г. обявени на интернет страницата на Фондацията и във Фейсбук.
Броят на отпусканите стипендии се определя от набраните по програмата дарения.

За повече информация: Веселина Йорданова – 0885 734 885 и https://www.bcause.bg/gotovi-za-uspeh.html

Публикувано от: Фондация BCause