Чрез конкурс по писане ще бъдат избрани пет млади разказвачи, които ще спечелят стипендия за участие в мобилностни възможности, предлагани от Европейския съюз, за които ESN ще поеме началните разходи до 1,000 евро.

Целевата група са онези младежи, които се нуждаят от финансова или психологическа подкрепа, за да се възползват от тези възможности, както и подкрепа през цялото им пребиваване в чужбина. Селектираните пет победители след това ще представят своите отзиви и ще споделят своите впечатления за периода на пребиваването си зад граница. Конкурсът започна на 31-ви юли и ще продължи до 20-ти август, а резултатите ще бъдат публикувани до 15-ти септември.

Повече за правилата и как да кандидатствате – тук.