Основната цел на преакселераторската програма Предприемачи в науката е да насърчава академичното предприемачество и трансфера на технологии. Програмата помага за изграждане на предприемаческо мислене и умения, които позволяват на студентите, докторантите и младите учени да търсят реализация на своята научна работа, да създават успешни партньорства, да осигуряват финансиране за проектите си, да регистрират патент или собствена компания.

С обучението се изграждат преносими умения, които са полезни във всяка следваща фаза на научната работа или кариерно развитие.

Програмата Предприемачи в науката е разработена от фондация Карол Знание за подкрепа на български млади учени, които работят по значими научни теми и проекти с практическа приложимост.

Програмата включва два етапа:

  • Обучение Предприемачи в науката
  • Конкурс за награда Предприемач в науката с  награден фонд  30 000 лв.

За кого е подходяща?

  • Студенти, които развиват бизнес идея, базирана на научна разработка;
  • Докторанти, редовна, задочна или свободна форма на обучение;
  • Учени, защитили докторска степен до 5 години преди датата на кандидатстване в конкурса.

Обучителната програма ще се проведе от 20 септември до 6 декември.
Лекциите ще са в сряда, от 10 до 12 часа, присъствено, в библиотеката на Карол.
Конкурсът Предприемач в науката ще бъде на 13 декември 2023. 

Крайният срок за приемане на кандидатури е 3 септември 2023.

Как да кандидатствате?

Изпратете CV, мотивационно писмо и резюме на проекта си на knowledge@karoll.bg.