Информираме Ви, че Министерството на младежта и спорта скоро ще стартира ВТОРА за 2023 г. процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта 2023-2025 г.

Ключовите области, по които може да кандидатствате за финансиране с проектни предложения са:

  • Ключова област 1. Младежки дейности и младежка работа;
  • Ключова област 2. Младежки инициативи и кампании;
  • Ключова област 3. Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малки населени места.

За повече информация, следете страницата във Facebook, както и Националната информационна система за младежта (https://nism.bg/bg/).