Имате идея за проект в областта на гражданското образование и сте част от стартираща неправителствена организация? Кандидатствайте за финансиране от Civic Innovation Fund (CIF), организиран от THE CIVICS Innovation Hub. Всеки от избраните проекти ще получи подкрепа в размер между 10 000 и 12 000 евро за период от 12 месеца.

Изпратете своята идея тук: https://rb.gy/s8epb

Краен срок за кандидатстване: 1.09.2023

Можете да научите повече за Civic Innovation Fund (CIF) и критериите за участие тук: https://rb.gy/qs47k

The Civic Innovation Fund се подпомага от Robert Bosch Stiftung – Democracy.