Националната асоциация на председатели на общински съвети (НАПОС) търси доброволни сътрудници, които да ни изпращат информация за дейността на общинските съвети и общините в Република България.

Желаещите могат да пишат на адрес: napos2000@abv.bg. Телефон за връзка: 0898 349 910.