Институтът „Радклиф“ към Харвардския университет в САЩ обявява конкурс за стипендиантска програма. Приемът на кандидати е за деветмесечна стипендиантска програма през учебната 2024/25 г. Допускат се кандидатури в широк кръг от академични дисциплини, професии и творчески дейности. Изборът на кандидати зависи от съдържанието на проектното предложение и професионалния опит, който следва да е най-малко 5 години. Кандидатите не могат да бъдат студенти в докторски или магистърски програми към момента на подаване на кандидатурата, освен ако дисертацията не е приета и не предстои получаването на диплома.

Институтът предоставя стипендия от 78 000 щатски долара и допълнителни проектни средства в размер на 5000 долара. Стипендиантите ще получат работно пространство и достъп до библиотечни и други ресурси на университета.

Програмата продължава от септември 2024 г. до май 2025 г. Крайният срок за кандидатстване е 14 септември 2023 г.