Вълнуваш ли се от фотографията и обичаш ли да улавяш красотата на света през обектива? Ако да, тогава те очаква перфектна възможност да покажеш таланта си пред света. Конкурсът The UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads photo се завръща за петото си издание, като приканва млади хора на възраст от 14 до 25 години от целия свят да участват. Фотографският конкурс насърчава фотографията като средство да се обогати културното взаимодействие, взаимното разбирателство и мирът между хората.

Тазгодишните теми на конкурса са: архитектура, паметници и урбанизъм. Фотографите, които искат да участват, могат да запечатат:

 • величието на античните и средновековните градове по Пътя на коприната, включително цитадели, храмове, джамии и дворци;
 • вътрешната архитектура и дизайн на историческите паметници;
 • смесицата от архитектурни стилове и мотиви, открити по Пътя на коприната, която отразява разнообразните художествени влияния в региона;
 • модерните градове и паметници, които продължават да отразяват наследството на Пътя на коприната;
 • влиянието на урбанизма и архитектурата върху хората и обществата;
 • ролята на архитектурата и урбанизма в насърчаването на устойчивото развитие и опазването на културното наследство по Пътя на коприната и тяхното въздействие върху местните общности.

UNESCO е организация на ООН, която цели да насърчи международното сътрудничество чрез образование, наука и култура. Silk Road Programs са инициативи на UNESCO, чиято цел е да се обогати културният обмен между страните от античния Път на коприната. Тези програми съхраняват и популяризират културното им наследство и допринасят за всеобщото разбиране между различните култури. Пътят на коприната представлява древните тъговски маршрути, които са свързвали цивилизациите и са позволявали обмена на суровини, идеи и култури. Били са разположения от Източна Азия до Пиринейския полуостров, преминавайки през Централна Азия, Северна Африка и Европа.

Международният фотографски конкурс предоставя отлична възможност за младите фотографи да получат признание и да допринесат за съхраняването на културното наследство. UNESCO Photo Contest 2023 е шанс да покажещ своя талант и креативност, докато популяризираш културното разнообразие. Времето тече, така че кандидатствай, колкото можеш по-скоро!

Условия:

 • Участници от целия свят са свободни да кандидатстват;
 • Конкурсът е отворен за хора на възраст между 14 и 25 години;
 • Категориите са две: 14-17 години и 18-25 години;
 • Непълнолетните трябва да имат писмено разрешение от родител/настойник, за да участват;
 • Необходим е достъп до интернет;
 • Участието е строго индивидуално и никой не може да се включи в конкурса от името на друг;
 • Крайният срок за кандидатстване е 31 юли т.г.
 • Кликни тук.

Награди: Победителите във всяка възрастова категория ще получат професионална камера.

За повече информация – https://www.unesco.org/en/articles/join-2023-youth-eyes-silk-roads-photo-contest.