На 17 и 18 юни 2023 г., събота и неделя, ще се проведе двудневното технологично състезание „Burgas Blues“. Участниците в него ще имат възможността да разработят своя бизнес идея, да се консултират с ментори и наставници, както и да се подготвят за презентирането й пред журито.

Програма:

Събота

Място: Аула на Медицински корпус на Университет „Проф. д-р. Асен Златаров“

09:00 – Регистрация на участниците и откриване на Хакатона

09:30 – Сесия 1, Работа на състезаващите се отбори с ментори за развиване на проектните бизнес идеи.

13:00 – 14:00 Обяд

14:00 – Сесия 2, Работа на състезаващите се отбори с ментори за развиване на проектните бизнес идеи. Подготовка за представяне на бизнес идеите по време на Демо ден (демонстрационен ден за представяне и оценка на бизнес идеите в двете възрастови категории) пред жури за оценка на бизнес идеите

21:00 – Край на ден 1

Неделя

Място: Аула на Медицински корпус на Университет „Проф. д-р. Асен Златаров“

12:00 – Финална подготовка на отборите за презентиране на проектни бизнес идеи

13:00 – Старт на Демо ден

15:00 – Излъчване на победителите и церемония по награждаване

Ментори:

1. Aнгел Ангелов – управляващ партньор в Innovation Capital и управител на „Динакс Инвест“ ООД

2. Красимир Кехайов – партньор в „Динакс Инвест“ ООД, бизнес ангел

3. Пламен Попов – учредител и член на Управителния съвет на Фондация „Започни Млад“ и управляващ собственик на технологичната компания SmartCards. Съосновател и изпълнителен директор на списание „Български предприемач“

4. Николай Кадийски – собственик и управител на дигитална агенция Webtact, основател на DigitalSea;

5. Доц. д-р Атанас Луизов – програмен координатор „Маркетинг‘ към БСУ;

6. Доц. д-р Виляна Русева, Център по икономически и управленски науки (направление Маркетинг, Мениджмънт и Предприемачество) към БСУ

Жури:

1. Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“ в Община Бургас

2. Проф. д-р Сотир Сотиров – член на борда на директорите на DiGiHub

3. Проф. д-р Станислав Симеонов – зам.-декан на факултет по Технически науки към УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – БУРГАС

4. Доц. д-р Атанас Луизов – програмен координатор „Маркетинг‘ към БСУ

5. Aнгел Ангелов – управляващ партньор в Innovation Capital и управител на „Динакс Инвест“ ООД

6. Пламен Попов – учредител и член на Управителния Съвет на Фондация „Започни Млад“ и управляващ собственик на технологичната компания SmartCards. Съосновател и изпълнителен директор на списание „Български предприемач“

7. Николай Кадийски – собственик и управител на дигитална агенция Webtact, основател на DigitalSea

На страницата на хакатон „Бургас блус“ – https://bluactburgas.bg/ – ще бъдат обявени допуснатите до участие в състезанието кандидати със своите проектни идеи.

Хакатонът „Бургас блус“ подкрепя развитието на Синята икономика и намирането на устойчиви, прагматични решения, интегриращи икономически, социални и екологични градски теми.

Състезанието е насочено към бизнес идеи, свързани с дигитализация в областта на морската икономика и насочени към устойчива употреба на природни ресурси, предпазване и възстановяване на аквакултури, устойчив морски туризъм и транспорт. Състезанието се организира от Община Бургас, в партньорство с Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб.

Състезанието „Бургас блус“ се провежда за втори път, като първото издание бе през 2020 г. Настоящото е с технологична насоченост и се провежда в рамките на проект „Дигитална мрежа за синя икономика и насърчаване на иновациите“ (DBAN) № 101077599, който се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС чрез ЕФМДРА (2014-2021 г.). В основата на проекта стои идеята да се създаде регионална мрежа за ускоряване на синия растеж, която подкрепя съществуващи и стартиращи бизнес инициативи в секторите на синята икономика, в партньорство между Община Бургас, Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб, Международен център за икономическо и бизнес развитие – Тбилиси, Държавен Аграрен Университет – Одеса.