Компания: Tide Platform Bulgaria

Описание: Новосъздадената длъжност ще бъде свързана с отдел „Хора и култура“ и стажантът ще отговаря за подпомагането на екипа „Хора и операции“ в София. Тази позиция ще отговаря за поддържането на вътрешните процеси и подпомагането на поддържането на взаимоотношенията между служителите и компанията. Стажантът ще подпомага процеса на назначаване на нови служители, подготовка на документи, изпращане на пратки по куриер, съдействие за различни HR дейности и т.н.

Изисквания: Нужно е кандидатите да са организирани, нетърпеливи за учене, да обичат предизвикателствата. Да имат отлично внимание към детайла и аналитични умения, отлична комуникация на английски език.

Заплащане и период: Заплатата е 780 лв. бруто и е с продължителност 3 месеца.

Кандидатстване: Може да кандидатствате през страницата.