Описание: Стажантът ще извършва мониторинг и диагностициране на проблеми; приемане, анализиране и обработка на възникнали казуси; придобиване на знания в реална среда по поддръжка на работни станции, мрежово оборудване, сървъри, специализирани хардуер и софтуер за ретейл сектора; усвояване на добри практики.

Изисквания: Завършен успешно първи курс на ВУЗ в България или чужбина с профил електроника, индустриално инженерство, електротехника, комуникации, комуникационна техника и технологии; интерес към компютърен хардуер, администриране на операционни системи, компютърни мрежи.

Заплащане и период: Заплащането е 900 лв. нето, а стажът продължава от 17.07 до 15.09.2023 г.

Кандидатстване: Може да кандидатствате през сайта на компанията.