„Скритите таланти на България” е менторска програма на Операция: „Плюшено Мече”, която дава шанс за професионална реализация на даровити младежи, лишени от родителска грижа или живеещи в рискова среда.
Програмата дава достъп на всеки участник до: частни уроци, работа с ментор, психологическа подкрепа, квалификационни курсове, материали, пособия, техника, учебници, покрива семестриални такси, месечни стипендии за студентите ни и подкрепа при намиране на стаж или работа.

Програмата съдейства за влизане в университет или квалифициране и започване на работа.

Ключов герой в тази Програма е човекът, наречен  „Ментор“!

КАКВО Е МЕНТОР?

Менторът е доброволец, който:

 • помага за личностното, емоционално и интелектуално израстване на младежа
 • помага за изграждане на положителна самооценка и реална оценка за света
 • подкрепя детето в трудни моменти
 • ориентира го за възможностите, които има пред него
 • дава му пример и насоки за важните за него неща
 • подкрепя го при целеполагане и реализиране на краткосрочни и дългосрочни цели
 • мотивира и насърчава за растеж в избраната от младежа сфера на развитие
 • съдейства при кандидатстване или намиране на работа и първи стъпки за самостоятелен живот

КАКВО НЕ Е МЕНТОРЪТ?

Менторът НЕ е:

 • приятел – менторът е авторитет за младежа, който спазва рамки и граници, докато работи с него
 • преподавател – менторите не влизат в ролята на учители – младежите имат отделен човек за това
 • родител – менторът не встъпва в ролята на родител, защото това може да е опасно за всички страни
 • терапевт – менторът не терапевтира младежа

КАКВИ СА ОТГОВОРНОСТИТЕ?


Задълженията на ментора са:

 • да провежда среща в рамките на един час на живо всяка седмица с младежа
 • да провежда една консултация месечно по zoom с психолога на организацията
 • да се подготвя за срещата с младежа всяка седмица. Например: проучване, идеи, предложения, дейности, отговори на конкретни въпроси
 • да придружава младежа на различни събития: концерт, изложба, семинар (при възможност)
 • да попълва електронен дневник след всяка среща
 • да дава навременна обратна връзка на екипа и да търси неговата помощ
 • да проучва възможности, подходящи за младежа. Например: като обучения, семинари, конкурси, университети и тн.

Добрият ментор е търпелив, спокоен, уравновесен, изслушващ, разбиращ и подкрепящ, неусъдителен, внимателен, неназидателен, мотивиращ

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ?


За да бъдеш ментор в нашата Програма:

 • Прецени дали можеш да отделиш времето. Менторството може да бъде дългосрочен ангажимент (в зависимост от възрастта и целта на младежа от 1 до 5 години).
 • Виж дали търсим ментор в града, в който се намираш и ти. Всички наши ментори трябва да се намират в града, в който е младежа или да имат възможност да пътуват (ако са в съседен град). Менторът може да е виртуален само ако изрично сме го споменали при търсенето.
 • Изпрати ни CV (pdf формат) и мотивационно писмо на info@plushenomeche.org, в което ни разказваш за своята мотивация, очаквания и защо според теб ти би бил добър ментор.
 • Ако си подходящ за конкретното дете, ние ще те поканим на интервю по zoom с нашия психолог.
 • Ако те поканим да станеш ментор в Програмата, ти ще минеш двудневно обучение, заедно с другите нови ментори.
 • Трябва да си над 25-годишна възраст. Предходен опит с младежи в неравностойно положение не е задължително условие, но е плюс.

 Предходен опит в сферата на развитие на младежа, за който търсим ментор не е задължително условие.

СТАНИ МЕНТОР НА ЕДИН ОТ НОВИТЕ ТАЛАНТИ

ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024

Търсят се ментори за следните населени места (Не е необходимо да имаш опит в сферата на развитие на детето):

Велико Търново

 • за момиче на 18 г., което иска да учи Бизнес
 • за момиче на 16 г., което иска да учи Психология

Монтана

 • за момиче на 17 г., което иска да учи Кулинария

Бяла Слатина или Перник

 • за момче на 16 г., което иска да учи в НСА (занимава се с джудо и сумо)

Средец

 • за момиче на 15 г., за момиче, което иска да издаде стихосбирка

Ямбол

 • за момиче на 16 г., което иска да се занимава с изкуство

Защо да участвам?

Менторът е ключова фигура за успеха и реализацията на всяко дете в Програмата.
Благодарение на отдадеността, отношението, уменията, стабилността и подкрепата, които всеки ментор дава, тези деца успяват да влязат в университет, да си намерят работа и да станат самостоятелни хора.

Чрез процеса и работата с децата, менторите също израстват, учат се и придобиват нови и важни умения. Менторите имат възможност да са част от пътя, развитието и успеха на друго човешко същество и да допринесат за по-добрия му живот и бъдеще.

Има ли възрастови ограничения за доброволците?

Да, трябва да си навършил 25 години.

Как да участвам?

Изпрати CV и Мотивационно писмо в pdf формат на info@plushenomeche.org Кандидатствай до 31 август 2023 г.