НСОРБ обявява конкурс за продуктивна идея, свързана с разрешаването на конкретен проблем в общината. Огледайте се. Сред проблемите във вашия град или село, с които се сблъсквате, изберете един, чието решаване може да се окаже във вашите ръце. Представете си, че от вас зависи решението на конкретен проблем, който засяга част от жителите на вашата община. Какви предложения за неговото решаване бихте направили? Как ще прецените кое от предложенията е най-реалистично? Кого ще привлечете сред своите съмишленици? Как ще мотивирате тяхната активност и ангажираност? Какви са стъпките за решаване на проблема? Какви ресурси ще ви бъдат необходими за осъществяване на идеята? Как виждате своята роля в решаването на проблема? Ако отговорите на тези въпроси, вие ще сте разработили своята малка „управленска програма“. Опишете своята идея и я изпратете на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Изисквания: Конкурсът е за ученици, студенти или работещи на възраст до 29 г. включително за продуктивна идея, свързана с разрешаването на конкретен проблем в общината.

Кандидатстване: Изпратете своята концепция до 30 юли 2023 г. в електронен формат на имейл konkurs@namrb.org. Пълна информация вижте на сайта.