Организация: „Холдинг КЦМ 2000“

Описание: Компания ще подкрепи 7 талантливи студенти от български университети за учебната 2023/24 г. Могат да кандидатстват студенти от редовна форма на обучение, които са положили успешно всеки изпит от предходната година с успех не по-нисък от мн. добър 4,50, нямат навършени 25 години и са български граждани.

Размер на финансирането: 3600 лв. за учебната 2023/24 г.

КандидатстванеКандидатите трябва да напишат есе на тема: „Металите и горивото на бъдещето“ или „Рудните полезни изкопаеми в развитието на човешката цивилизация“ с максимален обем от 3 стандартни страници (1800 знака). Мотивационно писмо и другите необходими документи подайте на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни 2023 г.